Blog

Adiabatické chlazení EUCOLD funguje jako lidské tělo

Brno, 4. září 2018 – Společnost 4heat, přední český dodavatel komplexních řešení pro vytápění a chlazení, nabízí revoluční klimatizační systém EUCOLD, který využívá chladicího mechanismu na principu biologické regulace teploty lidského těla.

Číst více

Chlazení haly: klimatizace nebo adiabatika?

Teplé léto přináší zvýšenou poptávku po kvalitním, ale přitom levném a dostupném chlazení pro haly. V současnosti mnoho majitelů velkých objektů vůbec nezná a neřeší všechny možnosti, které na trhu s chlazením jsou. Používají tak provozně dražší různá klimatizační zařízení – přitom aktuální (a hlavně budoucí) trend je stále více využívání adiabatického chlazení. V tomto článku si stručně představíme obě řešení.

Číst více

Modelové ukázky typických instalací II – tmavé infrazářiče

Jednotky tmavých infrazářičů INFRAMAX umožňují různé varianty řešení odtahu spalin a sání vzduchu. Jednotlivé rozměry potrubí a další příslušenství vždy závisí na typu použitého infrazářiče a dispozic místa instalace. Při návrhu spalinové cesty je nutné plnit platné normy týkající se vyústění spalin, např. ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody. Pro zářiče INFRAMAX se používá potrubí s ø 100 mm. Maximální délky potrubí jsou uvedeny v manuálu a jsou závislé na použitém průměru potrubí.

Číst více

EkoDesign od 1. 1. 2018: Sezónní účinnost a emise pro plynové ohřívače vzduchu

Nový rok 2018 přinesl platnost nového EkoDesign, neboli nařízení komise (EU) 2016/2281, s vyššími nároky na ekologii a spotřebu energií. Novým důležitým pojmem a parametrem se stává „Sezónní účinnost“. Velká změna nastává také u emisí oxidů dusíku (Nox). O novém nařízení mnoho malých výrobců a prodejců netuší, proto je potřeba si jako zákazník tyto parametry od nich vyžadovat.

Číst více

Modelové ukázky typických instalací I – ohřívače vzduchu

Jednotky AERMAX od firmy ApenGroup umožňují různé varianty řešení odtahu spalin a sání vzduchu. Jednotlivé rozměry potrubí a další příslušenství vždy závisí na typu použité jednotky a dispozic místa instalace – v níže uvedených příkladech jsou uvedeny konkrétní doporučení. Při projekci je nutné plnit platné normy týkající se vyústění komína (ČSN 73 4201 – šikmá/plochá střecha, přirozený/přetlakový tah komína, atd.). Pro jednotky AERMAX se používá potrubí s ø 80 mm a s ø 100 mm. Správný rozměr potrubí a konzole k jednotlivým modelům je uveden vždy v technickém manuálu. 

Číst více

Profesionální výpočtový a návrhový program KalorSoft

Specializovaný nástroj umožňuje projektantům správně udělat výpočet a návrh sálavého vytápění společně s výpočtem tepelných ztrát. Dodat profesionální služby pro projektanty je našim cílem – proto Vám dáváme k dispozici tento software zdarma.

Číst více

Srovnání ON/OFF a kondenzačního ohřívače. Reálná úspora? Obrovská.

Hlavním cílem experimentálního měření bylo porovnat inovativní technologii kondenzační jednotky s tradičními ohřívači vzduchu fungující principem ON/OFF, zejména s ohledem na spotřebu plynu a s tím spojené provozní náklady. Zjištěné výsledky nabízí investorům úspory plynu, na které by ani nepomysleli.

Číst více

EkoDesign 2018 – kompletní znění

Přinášíme Vám kompletní znění nového evropského nařízení týkající se EkoDesignu (EcoDesign) s účinnou platností od 1. 1. 2018.

Číst více

Vyhláška č. 85/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení

V návaznosti na roční prohlídky plynových zařízení (např. plynové ohřívače vzduchu AERMAX, plynové infrazářiče INFRAMAX, kondenzační plynové kotle AQUAKOND) přinášíme kompletní znění vyhlášky č. 85/1978 sb. Ve smyslu ročních prohlídek plynových topidel (kontroly zařízení) je důležité vytáhnout §3 odst. 4). Roční prohlídku plynového zařízení si lze objednat na servisní stránce s objednávkovým formulářem.

Číst více

konzultace a zpracování návrhu zdarma

mám zájem
Copyright 2018 - 4heat s.r.o.
Vyrobil UNIFER UNIFER