Jste připraveni na ErP2021? My ve 4heat ano.

Nový rok 2021 přináší platnost nového EcoDesignu, přesněji nařízení komise (EU) 2016/2281, který významně řeší ekologii a spotřebu energií. Zásadními se stávají výše emise oxidů dusíku (NOx) a sezónní účinnost.

Emise oxidů dusíku NOx

Plynové ohřívače vzduchu, tzn. topidlo na plynné palivo s uzavřenou spalovací komorou, nesmí nově překročit hodnotu 70 mg·kWh-1 emisí oxidů dusíku. Kombinace kontroly oxidů dusíku a zavedením sezónní účinnosti je, mimo jiné a další důvody, reakcí na některé „garážové“ výrobce, kteří dosahují úžasné přímé účinnosti za cenu vysokých NOx, ppm a velké spotřebě plynu. To celé certifikované v jiné zemi, než je výroba.

Sezónní účinnost

V segmentu technického zařízení budov a teplovzdušného vytápění plynovými ohřívači vzduchu se jedná o relativně nový pojem. Odborníci tento termín v posledních letech často diskutovali na různých odborných fórech. „Obyčejná“ účinnost se uvažuje jako poměr mezi příkonem a výkonem při maximálním výkonu topidla. U sezónní energetické účinnosti jdeme ještě dál. Zjednodušeně můžeme říct, že měří skutečnou energetickou účinnost zařízení pro vytápění po celý rok – je tak zahrnut každodenní provoz, kolísání výkonu (např. vlivem teplot) či doby pohotovosti. Vyjádření je opět v procentech. Pokud bychom se chtěli držet definice, tak:


…poměr mezi referenční roční potřebou tepla pro vytápění, která se vztahuje k otopnému období a kterou pokrývá ohřívač vzduchu, a roční spotřebou energie na vytápění, v příslušných případech opravený o koeficienty zohledňující regulátor teploty a spotřebu elektrické energie čerpadla (čerpadel) podzemní vody

Konečnému zákazníkovi a majiteli haly se tímto do rukou dostává relevantnější ukazatel pro srovnávání jednotlivých plynových ohřívačů vzduchu.

Buď připraven!

To je nejen heslo skautingu, ale také lidí ve 4heat. Proto už s dostatečným předstihem s renomovaným a tradičním výrobcem plynových ohřívačů vzduchu, firmou Apen Group, vyvinuli teplovzdušný agregát, který hravě splňuje aktuální platné normy a nové nařízení o EcoDesignu 2021. Kondenzační jednotky splňovaly přísnější parametry už dříve a s obrovským předstihem – např. zařízení Aermax Kondensa plní vše od roku 2015. Avšak na podzim 2019 byla představena nová jednotka, která není kondenzační, ale přitom s plně modulovaným výkonem – Aermax Rapid PRO.

Aermax Rapid PRO

Aermax Kondensa

konzultace a zpracování návrhu zdarma

mám zájem
Copyright 2024 - 4heat s.r.o. | Otevřít nastavení preferencí cookies.
Vyrobil UNIFER UNIFER