POVINNÁ ROČNÁ PREHLIADKA PLYNOVÝCH ZARIADENÍ

ZVOĽTE TYP SERVISNÉ PRÁCE

OBJEDNÁVATEĽ
IČO:
Názov firmy:
Kontaktná osoba:
Adresa pre zaslanie dokumentov (pokiaľ sa líši od adresy sídla firmy):
Telefón:
E-mail:
Fakturačná e-mail
KONTAKTNÁ OSOBA NA MIESTE VYKONÁVANIE ROČNÉ PREHLIADKY

Vyplňte iba, ak sa osoba líši od objednávateľa.

Meno a priezvisko
Telefón
PREVÁDZKOVATEĽ A MIESTO ROČNÉ PREHLIADKY

Údaje prevádzkovateľa sú nutné pre vystavenie protokolov ročné prehliadky.

IČO prevádzkovateľaAdresa objektu miesta ročné prehliadky:Miesto, kde je zariadenie prevádzkované (napr. Hala B1)Názov a typ zariadenia (kódované označenie napr. x664004
Názov firmy a sídlo prevádzkovateľa
Typy a počty zariadení
Požadovaný termín ročné prehliadky
(pozor - v Internet Exploreri je nutné zachovať formát RRRR-MM-DD)

Je zaistený prístup k zariadeniam? (rebrík, lešenie, plošina,...)

konzultácie a spracovanie návrhu zadarmo

mám záujem
Copyright 2023 - 4heat s.r.o.
Vyrobil UNIFER UNIFER