Modelové ukážky typických inštalácií I – ohrievače vzduchu

Jednotky AERMAX od firmy ApenGroup umožňujú rôzne varianty riešenia odvodu spalín a nasávanie vzduchu. Jednotlivé rozmery potrubia a ďalšie príslušenstvo vždy závisí od typu použitej jednotky a dispozícií miesta inštalácie – v nižšie uvedených príkladoch sú uvedené konkrétne odporúčania. Pri projekcii je nutné plniť platné normy týkajúce sa vyústenia komína (STN 73 4201 – šikmá / plochá strecha, prirodzený / pretlakový ťah komína, atď.). Pre jednotky AERMAX sa používa potrubie s ø 80 mm a s ø 100 mm. Správny rozmer potrubia a konzoly k jednotlivým modelom je uvedený vždy v technickom manuáli.

 

Nástenná inštalácia – delené oddymenie typ C13

Vyústenie odťahu spalín je v odporúčanej vzdialenosti od sania – min. 0,2 m.

Potrebné komponenty pre inštaláciu:

 

Nástenná inštalácia – delené oddymenie typ C53

Pri vyústenie oddymenia cez strop je nutné dodržať podmienku min. výšky oddymenia nad strechou 0,65 m.

Potrebné komponenty pre inštaláciu:

 

Nástenná inštalácia – koaxiálne oddymenie typ C33

Při vyústění odkouření přes strop je nutné dodržet podmínku min. výšky odkouření nad střechou 0,65m.

Potrebné komponenty pre inštaláciu:

 

Nástenná inštalácia sa zmiešavacou komorou cez stenu

Pri tomto type inštalácie je nutné dodržať podmienky vzdialenosťou medzi vyústením odkúrenie a nasávacie protidažďovú žalúzií VZT zostavy min. 1,5m (presná hodnota pre konkrétny výkon podľa aktuálnej platnej normy).

Modelová instalace - odtah spalin u plynového ohřívače vzduchu se směšovací komorou

Modelová instalace - odtah spalin u plynového ohřívače vzduchu se směšovací komorou

Potrebné komponenty pre inštaláciu:

 

Podstropní instalace sa zmiešavacou komorou cez strechu

Pri tomto type inštalácie je nutné dodržať podmienky vzdialenosťou medzi nasávacie hlavicou VZT zostavy a strechou min. 1 m a ďalej vzdialenosť vyústením odkúrenie nad nasávacie hlavice 0,65 m.

Potrebné komponenty pre inštaláciu:

 

Nástenná inštalácia s otočnou podperou

Vyústenie odťahu spalín je v odporúčanej vzdialenosti od sania – min. 0,2 m.

Modelová instalace - odtah spalin u plynového ohřívače vzduchu

Modelová instalace - odtah spalin u plynového ohřívače vzduchu

Potrebné komponenty pre inštaláciu:

 

Nástenná inštalácia s otočnou podperou

Pri vyústenie oddymenia a sanie cez strop je nutné dodržať podmienku vyústenie odkúrenie nad strechou min. 0,65 m.

Potrebné komponenty pre inštaláciu:

 

PDF ikona vytápění hal

 

Katalóg plynových ohievačov vzduchu pre efektívne vykurovanie hál k stiahnutiu

 

konzultácie a spracovanie návrhu zadarmo

mám záujem
Copyright 2020 - 4heat s.r.o.
Vyrobil UNIFER UNIFER