Modelové ukážky typických inštalácií I. – ohrievače vzduchu

Jednotky AERMAX od firmy ApenGroup umožňujú rôzne varianty riešenia odvodu spalín a nasávania vzduchu. Jednotlivé rozmery potrubia a ďalšie príslušenstvo vždy závisí od typu použitej jednotky a dispozícií miesta inštalácie – v nižšie uvedených príkladoch sú uvedené konkrétne odporúčania. Pri projekcii a inštalácii je nutné plniť platné normy týkajúce sa vyústenia komína (STN 73 4201 – šikmá / plochá strecha, prirodzený / pretlakový ťah komína, atď.). Pre jednotky AERMAX sa používa potrubie s ø 80 mm a s ø 100 mm. Správny rozmer potrubia a konzoly k jednotlivým modelom je uvedený vždy v technickom manuáli.

 

Nástenná inštalácia – oddelené potrubie typ C13

Vyústenie odťahu spalín je v odporúčanej vzdialenosti od sania, minimálne 0,2 m.

Potrebné komponenty pre inštaláciu:

 

Nástenná inštalácia – oddelené potrubie typ C53

Pri vyústení dymovodu cez strop je nutné dodržať podmienku mininimálnej výšky nad strechou 0,65 m.

Potrebné komponenty pre inštaláciu:

 

Nástenná inštalácia – koaxiálne potrubie typ C33

Pri vyústení dymovodu cez strop je nutné dodržať podmienku minimálnej výšky nad strechou 0,65 m.

Potrebné komponenty pre inštaláciu:

 

Nástenná inštalácia so zmiešavacou komorou – oddelené potrubie cez stenu

Pri tomto type inštalácie je nutné dodržať podmienky vzdialenosti medzi vyústením odkúrenia a nasávacou protidažďovou žalúziou VZT zostavy minimálne 1,5m (presná hodnota pre konkrétny výkon podľa aktuálnej platnej normy).

Modelová instalace - odtah spalin u plynového ohřívače vzduchu se směšovací komorou

Modelová instalace - odtah spalin u plynového ohřívače vzduchu se směšovací komorou

Potrebné komponenty pre inštaláciu:

 

Podstropná inštalácia so zmiešavacou komorou – koaxiálne potrubie cez strechu

Pri tomto type inštalácie je nutné dodržať podmienky vzdialenosti medzi nasávacou hlavicou VZT zostavy a strechou minimálne 1 m a ďalej vzdialenosti vyústenia odvodu spalín nad nasávacou hlavicou VZT zostavy minimálne 0,65 m.

Potrebné komponenty pre inštaláciu:

 

Nástenná inštalácia s otočnou podperou – oddelené potrubie cez stenu

Vyústenie odťahu spalín je v odporúčanej vzdialenosti od sania, minimálne 0,2 m.

Modelová instalace - odtah spalin u plynového ohřívače vzduchu

Modelová instalace - odtah spalin u plynového ohřívače vzduchu

Potrebné komponenty pre inštaláciu:

 

Nástenná inštalácia s otočnou podperou – koaxiálne potrubie cez strechu

Pri vyústení koaxiálneho odvodu spalín s nasávaním vzduchu pre horák cez strop je nutné dodržať podmienku minimálnej výšky nad strechou 0,65 m.

Potrebné komponenty pre inštaláciu:

 

 

 

PDF ikona vytápění hal

 

Katalóg plynových ohievačov vzduchu pre efektívne vykurovanie hál k stiahnutiu

 

konzultácie a spracovanie návrhu zadarmo

mám záujem
Copyright 2024 - 4heat s.r.o. | Otevřít nastavení preferencí cookies.
Vyrobil UNIFER UNIFER