Modelové ukázky typických instalací I – ohřívače vzduchu

Jednotky AERMAX od firmy ApenGroup umožňují různé varianty řešení odtahu spalin a sání vzduchu. Jednotlivé rozměry potrubí a další příslušenství vždy závisí na typu použité jednotky a dispozic místa instalace – v níže uvedených příkladech jsou uvedeny konkrétní doporučení. Při projekci je nutné plnit platné normy týkající se vyústění komína (ČSN 73 4201 – šikmá/plochá střecha, přirozený/přetlakový tah komína, atd.). Pro jednotky AERMAX se používá potrubí s ø 80 mm a s ø 100 mm. Správný rozměr potrubí a konzole k jednotlivým modelům je uveden vždy v technickém manuálu. 

Nástěnná instalace – dělené odkouření typ C13

Vyústění odtahu spalin je v doporučené vzdálenosti od sání – min. 0,2 m.

Potřebné komponenty pro instalaci:

Nástěnná instalace – dělené odkouření typ C53

Při vyústění odkouření přes strop je nutné dodržet podmínku min. výšky odkouření nad střechou 0,65m.

Potřebné komponenty pro instalaci:

Nástěnná instalace – koaxiální odkouření typ C33

Při vyústění odkouření přes strop je nutné dodržet podmínku min. výšky odkouření nad střechou 0,65m.

Potřebné komponenty pro instalaci:

Nástěnná instalace se směšovací komorou přes stěnu

Při tomto typu instalace je nutné dodržet podmínky vzdáleností mezi vyústěním odkouření a nasávací protidešťovou žaluzií VZT sestavy min. 1,5m (přesná hodnota pro konkrétní výkon dle ČSN 73 4201).

Modelová instalace - odtah spalin u plynového ohřívače vzduchu se směšovací komorou

Modelová instalace - odtah spalin u plynového ohřívače vzduchu se směšovací komorou

Potřebné komponenty pro instalaci:

Podstropní instalace se směšovací komorou přes střechu

Při tomto typu instalace je nutné dodržet podmínky vzdáleností mezi nasávací hlavicí VZT sestavy a střechou min. 1 m a dále vzdálenost vyústěním odkouření nad nasávací hlavici 0,65 m.

Potřebné komponenty pro instalaci:

Nástěnná instalace s otočnou podpěrou

Vyústění odtahu spalin je v doporučené vzdálenosti od sání – min. 0,2 m.

Modelová instalace - odtah spalin u plynového ohřívače vzduchu

Modelová instalace - odtah spalin u plynového ohřívače vzduchu

Potřebné komponenty pro instalaci:

Nástěnná instalace s otočnou podpěrou

Při vyústění odkouření a sání přes strop je nutné dodržet podmínku vyústění odkouření nad střechou min. 0,65 m.

Potřebné komponenty pro instalaci:

 

PDF ikona vytápění hal

 

Katalog plynových ohřívačů vzduchu pro efektivní vytápění hal ke stažení

konzultace a zpracování návrhu zdarma

mám zájem
Copyright 2024 - 4heat s.r.o. | Otevřít nastavení preferencí cookies.
Vyrobil UNIFER UNIFER