Modelové ukážky typických inštalácií II. – tmavé infražiariče

Tmavé infražiariče INFRAMAX majú možnosť rôznych variant riešenia odvodu spalín a nasávania vzduchu pre horák. Jednotlivé rozmery potrubia a ďalšie príslušenstvo, vždy závisí od typu použitého infražiariča a dispozíciach miesta inštalácie. Pri návrhu a inštalácii spalinovej cesty je nutné dodržať platné normy týkajúce sa vyústenia spalín, napr. STN 73 4201 Komíny a dymovody. Pre infražiariče INFRAMAX sa používa potrubie s ø 100 mm. Maximálne dĺžky potrubia sú uvedené v manuáli a sú závislé na použitom priemeru potrubia.

 

Príklady inštalácie pre modely INFRAMAX MSU a MSC

Koaxiálne potrubie cez strechu (typ C)

Odvod spalin tmavý infrazářič EURAD

Odvod spalin tmavý infrazářič EURAD

Potrebné komponenty pre inštaláciu:

 

Oddelené potrubie cez strechu (typ C)

Odvod spalin tmavý infrazářič EURAD

Odvod spalin tmavý infrazářič EURAD

Potrebné komponenty pre inštaláciu:

 

Potrubie odvodu spalín cez strechu, nasávanie vzduchu pre horák z haly (typ B)

Odvod spalin tmavý infrazářič EURAD

Odvod spalin tmavý infrazářič EURAD

Potrebné komponenty pre inštaláciu:

 

Koaxiálne potrubie cez stenu (typ C)

Odvod spalin tmavý infrazářič EURAD

Odvod spalin tmavý infrazářič EURAD

Potrebné komponenty pre inštaláciu:

 

Oddelené potrubie cez stenu (typ C)

Odvod spalin tmavý infrazářič EURAD

Odvod spalin tmavý infrazářič EURAD

Potrebné komponenty pre inštaláciu:

 

Potrubie odvodu spalín cez stenu, nasávanie vzduchu pre horák z haly (typ B)

Odvod spalin tmavý infrazářič EURAD

Odvod spalin tmavý infrazářič EURAD

Potrebné komponenty pre inštaláciu:

 

Príklady inštalácie pre model INFRAMAX MSM (tzv. „íčko“)

Oddelené potrubie cez strechu (typ C)

Odvod spalin tmavý infrazářič EURAD

Odvod spalin tmavý infrazářič EURAD

Potrebné komponenty pre inštaláciu:

 

Potrubie odvodu spalín cez strechu, nasávanie vzduchu pre horák cez stenu (typ C)

Odvod spalin tmavý infrazářič EURAD

Odvod spalin tmavý infrazářič EURAD

Potrebné komponenty pre inštaláciu:

 

Potrubie odvodu spalín cez strechu, nasávanie vzduchu pre horák z haly (typ B)

Odvod spalin tmavý infrazářič EURAD

Odvod spalin tmavý infrazářič EURAD

Potrebné komponenty pre inštaláciu:

 

Potrubie odvodu spalín cez stenu, nasávanie vzduchu pre horák z haly (typ B)

Odvod spalin tmavý infrazářič EURAD

Odvod spalin tmavý infrazářič EURAD

Potrebné komponenty pre inštaláciu:

konzultácie a spracovanie návrhu zadarmo

mám záujem
Copyright 2024 - 4heat s.r.o. | Otevřít nastavení preferencí cookies.
Vyrobil UNIFER UNIFER