Modelové ukázky typických instalací II – tmavé infrazářiče

Jednotky tmavých infrazářičů INFRAMAX umožňují různé varianty řešení odtahu spalin a sání vzduchu. Jednotlivé rozměry potrubí a další příslušenství vždy závisí na typu použitého infrazářiče a dispozic místa instalace. Při návrhu spalinové cesty je nutné plnit platné normy týkající se vyústění spalin, např. ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody. Pro zářiče INFRAMAX se používá potrubí s ø 100 mm. Maximální délky potrubí jsou uvedeny v manuálu a jsou závislé na použitém průměru potrubí.

Odtah spalin pro zářiče INFRAMAX MSU a MSC

Koaxiální odkouření přes střechu (typ C)

Odvod spalin tmavý infrazářič EURAD

Odvod spalin tmavý infrazářič EURAD

Potřebné komponenty pro instalaci:

Dělené odkouření přes střechu (typ C)

Odvod spalin tmavý infrazářič EURAD

Odvod spalin tmavý infrazářič EURAD

Potřebné komponenty pro instalaci:

Odkouření přes střechu, sání z haly (typ B)

Odvod spalin tmavý infrazářič EURAD

Odvod spalin tmavý infrazářič EURAD

Potřebné komponenty pro instalaci:

Koaxiální odkouření přes zeď (typ C)

Odvod spalin tmavý infrazářič EURAD

Odvod spalin tmavý infrazářič EURAD

Potřebné komponenty pro instalaci:

 

Dělené odkouření přes zeď (typ C)

Odvod spalin tmavý infrazářič EURAD

Odvod spalin tmavý infrazářič EURAD

Potřebné komponenty pro instalaci:

Odkouření přes zeď, sání z haly (typ B)

Odvod spalin tmavý infrazářič EURAD

Odvod spalin tmavý infrazářič EURAD

Potřebné komponenty pro instalaci:

Odtah spalin pro zářiče INFRAMAX MSM (tzv. „íčko“)

Odkouření i sání vzduchu přes strop

Odvod spalin tmavý infrazářič EURAD

Odvod spalin tmavý infrazářič EURAD

Potřebné komponenty pro instalaci:

Odkouření přes střechu, sání přes zeď

Odvod spalin tmavý infrazářič EURAD

Odvod spalin tmavý infrazářič EURAD

Potřebné komponenty pro instalaci:

Odkouření přes střechu, sání z haly

Odvod spalin tmavý infrazářič EURAD

Odvod spalin tmavý infrazářič EURAD

Potřebné komponenty pro instalaci:

 

Odkouření přes zeď, sání z haly

Odvod spalin tmavý infrazářič EURAD

Odvod spalin tmavý infrazářič EURAD

Potřebné komponenty pro instalaci:

konzultace a zpracování návrhu zdarma

mám zájem
Copyright 2024 - 4heat s.r.o. | Otevřít nastavení preferencí cookies.
Vyrobil UNIFER UNIFER