POROVNANIE ON / OFF a kondenzačného ohrievača. Reálna úspora? Obrovská.

Hlavným cieľom experimentálneho merania bolo porovnať inovatívnu technológiu kondenzačnej jednotky s tradičnými ohrievačmi vzduchu fungujúcimi na princípe ON / OFF, najmä s ohľadom na spotrebu plynu a s tým spojené prevádzkové náklady. Zistené výsledky ponúkajú investorom úspory plynu, na ktoré by ani nepomysleli.

 

V rámci testu sme sa zamerali na dve hlavné oblasti:

 

Celá skúška bola vykonaná v ukážkovej priemyselnej hale, bežne používanej pre spracovanie kovov s nižšie uvedenými parametrami:

 

Priemyselná hala, pôdorys tvar obdĺžnik  
rozmer budovy 66 × 28 m
výška úrovne odkvapu / hrebeňa strechy 8,2/11 m
povrch podlahy/stropu 1848 m2
objem vzduchu v budove 17 784 m3

 

Do interiéru budovy sme nainštalovali vo výške 4 m 5 jednotiek Aermax Kondensa. Každá jednotka bola prepojená s programovateľným termostatom umiestneným v prevádzkovej výške 1,5 m a nastavenou požadovanou teplotou 16 °C.

 

Na rôznych miestach haly v rôznych výškach nad podlahou bolo nakonfigurovaných celkom 25 meracích sond. V blízkosti haly boli umiestnené 2 meracie sondy vonkajšej teploty.

 

Striedavo sa v týždni menil prevádzkový režim jednotiek, a to buď kondenzačný režim alebo klasický režim ON / OFF s vylúčením využitia tepla z kondenzácie.
Graf naměřených hodnot

 

Obdobím zberu dát bolo 16 týždňov v zimnom období (november – marec), celkom teda 80 dní (5 dní v týždni), z toho striedavo 40 dní prebiehala prevádzka s využitím funkcií kondenzácie a 40 dní v režime ON / OFF bez kondenzácie. Prevádzka bola naprogramovaná s nastavenými pracovnými časmi 6:00 – 17:00.

 

V grafe sú uvedené 4 typické dni. V utorok a v stredu, kedy beží ohrievač v režime kondenzovanie môžeme vidieť, že vývoj teploty pri strope a v prevádzkovej výške 1,5 m je rovnaký. Naopak u nasledujúcich dvoch dní, kedy bol ohrievač v režime ON / OFF, možno vypozorovať, že krivka C (teplota pri streche) je výrazne vyššia oproti predchádzajúcim dvom dňom. Pričom vonkajšia teplota bola takmer rovnaká. Spotreba plynu bola za prvé dva dni 93 m3 (kondenzačný ohrievač), za druhé dva dni 193 m3 (ON / OFF ohrievač).

 

Tepelné rozvrstvenie vnútri vykurovanej haly

Na základe meraní teplôt bolo potvrdené, že pri použití ohrievačov ON / OFF dochádza k veľkej stratifikácii, kedy namerané rozdiely teplôt medzi prevádzkovou výškou a strechou boli aj viac ako 12 °C. Tým dochádzalo samozrejme tiež k obrovským tepelným stratám. Naopak u kondenzačného ohrievača Kondensa je, vďaka inteligentnému riadeniu výkonu, dosiahnutá optimálna výstupná teplota vzduchu tak, aby nestúpala rýchlo k stropu. Meraním bolo ďalej preukázané, že priemerný rozdiel teplôt bol iba necelé 2 °C (viď tab. 2).

 

SLEDOVANÉ PARAMETRE ON/OFF KONDENSA
Ø prevádzková teplota 16,4 16,2
Ø teplota pri strope °C 28,2 18,1
vertikálny teplotný spád °C × m-1 1,45 0,24
Ø vonkajšia teplota °C 8,9 8,8
celková spotreba plynu m3 3684 1868
rozdiel spotreby plynu m3 1816

 

Kondenzácia a ekológia s úsporou nákladov až 50 %

Vďaka získaným hodnotám v experimente sa potvrdilo, že skúmaná kondenzačná jednotka je výbornou investíciou, ktorá šetrí prevádzkové náklady. Ukázalo sa, že len na plyne možno ušetriť takmer 50 %. Navyše vyhovuje všetkým, ktorí to s ekológiou myslia vážne. Potvrdili sa nulové hodnoty u emisií oxidu uhoľnatého (CO = 0) a nízke emisie oxidu dusíka – menej ako 20 ppm. 

 

Na čo dať tiež pozor pri výbere kondenzačného ohrievača

Skutočne kvalitné kondenzačné ohrievače vzduchu majú svoju históriu a poznateľný vývoj. Skúsenosti, na ktorých stojí spoľahlivá a bezproblémová denná prevádzka, sú:

 

Záver a výsledok testu

Výsledky získané z meraní potvrdzujú skúsenosti projektantov a jasne dokazujú, že dochádza k obrovskej úspore nákladov pri používaní kondenzačného plynového ohrievača vzduchu oproti užívaniu klasického ON / OFF ohrievača. V ukážkovom príklade došlo k úžasnej úspore plynu o 49,3 %!

 

Zároveň nedochádza k vrstveniu tepla pod strechou. Získané výsledky pre stratifikácii sú nepochybne výborné a dávajú jasné dôkazy – nárast teplôt iba o 0,24 °C · m-1!

 

Aermax Kondensa je ekologicky šetrný výrobok s nulovými emisiami oxidu uhoľnatého (CO = 0) a zároveň veľmi nízkymi emisiami oxidu dusíka (NOX <20 ppm).

 

Z vyššie uvedených dôvodov nemožno odporučiť nič iné, než Aermax Kondensa so skutočne overenou účinnosťou až 108 %, ktorá nemá technologického konkurenta pre vykurovanie priemyselných objektov a správne využíva princípy kondenzácie a funkcie modulácie. Overenie všetkých komponentov a vlastností prebehlo v certifikovaných laboratóriách a navyše pod dohľadom certifikačnej autority GASTEC-Kiwa.

konzultácie a spracovanie návrhu zadarmo

mám záujem
Copyright 2024 - 4heat s.r.o. | Otevřít nastavení preferencí cookies.
Vyrobil UNIFER UNIFER