Srovnání ON/OFF a kondenzačního ohřívače. Reálná úspora? Obrovská.

Hlavním cílem experimentálního měření bylo porovnat inovativní technologii kondenzační jednotky s tradičními ohřívači vzduchu fungující principem ON/OFF, zejména s ohledem na spotřebu plynu a s tím spojené provozní náklady. Zjištěné výsledky nabízí investorům úspory plynu, na které by ani nepomysleli.

V rámci testu jsme se zaměřili na dvě hlavní oblasti:

Celá zkouška byla provedena v ukázkové průmyslové hale, běžně užívané pro zpracování kovů s níže uvedenými parametry:

Průmyslová hala, půdorys tvar obdélník
rozměr budovy 66 × 28 m
výška úrovně okapu/hřebene střechy 8,2/11 m
povrch podlahy/stropu 1848 m2
objem vzduchu v budově 17 784 m3

Do interiéru budovy jsme nainstalovali ve výšce 4 m 5 jednotek Aermax Kondensa. Každá jednotka byla propojena s programovatelným termostatem umístěným v provozní výšce 1,5 m a nastavenou požadovanou teplotou 16 °C.

Na různých místech haly v různých výškách nad podlahou bylo nakonfigurováno celkem 25 měřicích sond. V blízkosti haly byly umístěny 2 měřicí sondy venkovní teploty.

Střídavě se v týdnu měnil provozní režim jednotek, a to buď kondenzační režim nebo klasický režim ON/OFF s vyloučením využití tepla z kondenzace.Graf naměřených hodnot

Obdobím sběru dat bylo 16 týdnů v zimním období (listopad – březen), celkem tedy 80 dní (5 dní v týdnu), z toho střídavě 40 dnů probíhal provoz s využitím funkcí kondenzace a 40 dnů v režimu ON/OFF bez kondenzace. Provoz byl naprogramován s nastavenými pracovními časy 6:00 – 17:00.

V grafu jsou uvedené 4 typické dny. V úterý a ve středu, kdy běží ohřívač v režimu kondenzování, můžeme vidět, že vývoj teploty u stropu a v provozní výšce 1,5 m je stejný. Naopak u následujících dvou dnů, kdy ohřívač byl v režimu ON/OFF, lze vypozorovat, že křivka C (teplota u střechy) je výrazně vyšší oproti předcházejícím dvěma dnům. Přičemž venkovní teplota byla téměř stejná. Spotřeba plynu byla za první dva dny 93 m3 (kondenzační ohřívač), za druhé dva dny 193 m3 (ON/OFF ohřívač).

Tepelné rozvrstvení uvnitř vytápěné haly

Na základě měření teplot bylo potvrzeno, že při použití ohřívačů ON/OFF dochází k velké stratifikaci, kdy naměřené rozdíly teplot mezi provozní výškou a střechou bylo i více jak 12 °C. Tím docházelo samozřejmě také k obrovským tepelným ztrátám. Naopak u kondenzačního ohřívače Kondensa je, díky inteligentním řízením výkonu, dosaženo optimální výstupní teploty vzduchu tak, aby nestoupal rychle ke stropu. Měřením bylo dále prokázáno, že průměrný rozdíl teplot byl pouze necelé 2 °C (viz tab. 2)

SLEDOVANÉ PARAMETRY ON/OFF KONDENSA
Ø provozní teplota 16,4 16,2
Ø teplota u stropu °C 28,2 18,1
vertikální teplotní spád °C × m-1 1,45 0,24
Ø venkovní teplota °C 8,9 8,8
celková spotřeba plynu m3 3684 1868
rozdíl spotřeby plynu m3 1816

Kondenzace a ekologie s úsporou nákladů až 50 %

Díky získaným hodnotám v experimentu se potvrdilo, že zkoumaná kondenzační jednotka je výbornou investicí, která šetří provozní náklady. Ukázalo se, že jen na plynu lze ušetřit téměř 50 %. Navíc vyhovuje všem, kteří to s ekologií myslí vážně. Potvrdily se nulové hodnoty u emisí oxidu uhelnatého (CO = 0) a stejně tak výborně nízké emise oxidu dusíku – méně jak 20 ppm.

Na co dát také pozor při výběru kondenzačního ohřívače

Skutečně kvalitní kondenzační ohřívače vzduchu mají svoji historii a znatelný vývoj. Zkušenosti, na kterých stojí spolehlivý a bezproblémový denní provoz, jsou:

Závěr a výsledek testu

Výsledky získané z měření potvrzují zkušenosti projektantů a jasně dokazují, že dochází k obrovské úspoře nákladů při používání kondenzačního plynového ohřívače vzduchu oproti užívání klasického ON/OFF ohřívače. V ukázkovém příkladu došlo k úžasné úspoře plynu o 49,3 %!

Zároveň nedochází k vrstvení tepla pod střechou. Získané výsledky pro stratifikaci jsou bez pochyby výborné a dávají jasné důkazy – nárůst teplot o pouhých 0,24 °C·m–1!

Aermax Kondensa je ekologicky šetrný výrobek s nulovými emisemi oxidu uhelnatého (CO = 0) a zároveň velmi nízkými emisemi oxidu dusíku (NOX < 20 ppm).

Z výše uvedených důvodů nelze doporučit nic jiného, než Aermax Kondensa se skutečně ověřenou účinností až 108 %, která nemá technologického konkurenta pro vytápění průmyslových objektů a správně využívá principů kondenzace a funkce modulace. Ověření veškerých komponent a vlastností proběhlo v certifikovaných laboratořích a navíc pod dohledem certifikační autority Gastec-Kiwa.

konzultace a zpracování návrhu zdarma

mám zájem
Copyright 2024 - 4heat s.r.o. | Otevřít nastavení preferencí cookies.
Vyrobil UNIFER UNIFER