Povinná roční prohlídka

Objednatel

IČO:
Název firmy:
Kontaktní osoba:
Adresa pro zaslání dokumentů (pokud se liší od adresy sídla firmy):

Telefon:
E-mail:
Fakturační e-mail

KONTAKTNÍ OSOBA NA MÍSTĚ PROVÁDĚNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKY

Vyplňte pouze, pokud se osoba liší od objednatele.

Jméno a příjmení

Telefon

Provozovatel a místo provádění servisní prohlídky

Údaje provozovatele jsou nutné pro vystavení protokolů roční prohlídky.

IČO ProvozovateleAdresa objektu místa uvedení do provozu (ulice, město):Místo, kde je zařízení provozováno (např. sklep)Název a typ zařízení (kodované označení např. x664004

Název firmy a sídlo provozovatele
Typy a počty zařízení
Požadovaný termín uvedení do provozu
Je zajištěn přístup k zařízením? (žebřík, lešení, plošina, ...)

konzultace a zpracování návrhu zdarma

mám zájem
Copyright 2023 - 4heat s.r.o.
Vyrobil UNIFER UNIFER