Povinná roční prohlídka

zvolte typ servisní práce

Objednatel
IČO:
Název firmy:
Kontaktní osoba:
Adresa pro zaslání dokumentů (pokud se liší od adresy sídla firmy):
Telefon:
E-mail:
Fakturační e-mail
KONTAKTNÍ OSOBA NA MÍSTĚ PROVÁDĚNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKY

Vyplňte pouze, pokud se osoba liší od objednatele.

Jméno a příjmení
Telefon
Provozovatel a místo uvedení do provozu

Údaje provozovatele jsou nutné pro vystavení protokolů uvedení do provozu. Pokud je nevyplníte nyní, bude Vás kontaktovat operátor servisu pár dní před uváděním do provozu pro doplnění informací.

IČO ProvozovateleAdresa objektu místa uvedení do provozu:Místo, kde je zařízení provozováno (např. sklep)Název a typ zařízení (kodované označení např. x664004
Název firmy a sídlo provozovatele
Typy a počty zařízení
Požadovaný termín uvedení do provozu
Je zajištěn přístup k zařízením? (žebřík, lešení, plošina, ...)

konzultace a zpracování návrhu zdarma

mám zájem
Copyright 2018 - 4heat s.r.o.
Vyrobil UNIFER UNIFER