Uvedení do provozu

Objednatel

IČO:
Název firmy:
Kontaktní osoba:
Adresa pro zaslání dokumentů (pokud se liší od adresy sídla firmy):

Telefon:
E-mail:
Fakturační e-mail:
Číslo zakázky:

KONTAKTNÍ OSOBA NA MÍSTĚ PROVÁDĚNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKY

Vyplňte pouze, pokud se osoba liší od objednatele.

Jméno a příjmení

Telefon

Provozovatel a místo uvedení do provozu

Údaje provozovatele jsou nutné pro vystavení protokolů uvedení do provozu. Pokud je nevyplníte nyní, bude Vás kontaktovat operátor servisu pár dní před uváděním do provozu pro doplnění informací.

IČO Provozovatele
Adresa objektu místa uvedení do provozu (ulice, město):
Místo, kde je zařízení provozováno (např. hala B1)
Druh plynu

Název firmy a sídlo provozovatele
Typy a počty zařízení
Požadovaný termín uvedení do provozu
(pozor - v Internet Exploreru je nutné zachovat formát RRRR-MM-DD)

Je zajištěn přístup k zařízením? (žebřík, lešení, plošina, ...)

Souhlasím s podmínkami připravenosti

konzultace a zpracování návrhu zdarma

mám zájem
Copyright 2023 - 4heat s.r.o.
Vyrobil UNIFER UNIFER