Servisní zásah

Objednatel
IČO:
Název firmy:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Místo provedení servisního zásahu
Přesná adresa objektu místa servisního zásahu (ulice, město)
Místo, kde je zařízení provozováno (např. hala B2, sklep,...)
Jak je zajištěn přístup k zařízením a jaká je výška zařízení?
Např. tmavý zářič v 10 m, máme vlastní plošinu; Rapid ve 3 m a máme žebřík
Názvy/typy a počty zařízení

Popis závady (jak se zařízení chová)
Doplňujicí informace, které nám pomohou

Údaje provozovatele jsou nutné pro vystavení protokolů o servisu.

IČO provozovatele:
Název firmy provozovatele:
Fakturační e-mail
Kontaktní osoba na místě servisního zásahu
Jméno a příjmení
Telefon

konzultace a zpracování návrhu zdarma

mám zájem
Copyright 2023 - 4heat s.r.o.
Vyrobil UNIFER UNIFER