Servisní zásah

zvolte typ servisní práce

Objednatel
IČO:
Název firmy:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Fakturační e-mail
Provozovatel a místo servisního zásahu

Údaje provozovatele jsou nutné pro vystavení protokolů o servisu.

Přesná adresa umístění zařízení (vč. označení haly apod.)Název a typ zařízení (kodované označení např. x664004Diagnostikovaná závada (platí pouze v případě, že je zařízení vybaveno vnitřní autodiagnostikou)
Popis závady (jak se zařízení chová)
Je zajištěn přístup k zařízením? (žebřík, lešení, plošina, ...)

konzultace a zpracování návrhu zdarma

mám zájem
Copyright 2019 - 4heat s.r.o.
Vyrobil UNIFER UNIFER