Elektrárna Mělník – kalorifery se speciálními výměníky a odvětrání haly

Elektrárna Mělník energetická společnost ČEZ vyrábí v Mělníku 1.050 MW elektřiny a dodává teplo. Součástí výroby elektřiny a tepla je ekologické využití separovaného popílku pro výrobu tvárnic YTONG.

Zadání

Hala pro separaci popílku o objemu 28.000 m3 má v době topné sezóny teplotu prostředí až 45°C a vlhkost 80-85%. Stávající rekuperační jednotka byla přetížena a investor byl nucen nalézt rychlé, precizní odvětrání haly a snížení vlhkosti v hale. Řešení komplikovala výška haly 40 m, zaplnění haly ve výšce a ploše technologií. Vysoká teplota a vlhkost negativně působily na technologii v hale a zhoršovali pracovní prostředí. V hale je umístěno několik otevřených separačních nádrží s odparovanou volnou hladinou a o ploše 500 m2 a teplotě kalů +40°C.

Řešení a postup prací

V první fázi jsme vypracovali počítačovou animaci nejvhodnějšího způsobu větrání haly. Následovalo ekonomické posouzení všech variant a zpracování finální studie. Na základě studií si investor vybral proudové provětrávání haly sestavou větracích jednotek Kalorifer® s ochranou proti vzniku rosného bodu. Jednotky jsou kombinovány s odolnými odsávacími ventilátory STORM pod střechou haly. Na základě počítačové simulace jsme spočítali a navrhli odvětrací model, s rozmístěním jednotlivých zařízení. Finálním řešením je kombinace větracích a odsávacích VZT jednotek Kalorifer® s odolností proti vlhkosti do 95%, teplotě vzduchu do 50°C, krytím IP43 a zabezpečení proti namrzání venkovních částí a průběžných částí z venkovního do vnitřního prostředí – zabezpečení proti vzniku rosného bodu. Jednotky jsou dodány ve výkonném provedení celo měděném výměníku.

Regulace

Navržená regulace sleduje soustavou čidel vlhkost, teplotu a stav prostředí v hale, na základě těchto informací spouští větrací sestavu Kalorifer® s řízeným ohřevem eliminujícím vznik rosného bodu. Navržený systém průběžně spíná jednotlivé Kalorifery® a odtahové vzduchotechnické jednotky STORM.

Veškerá regulace je postavena na systému centrální regulace Kalor-K a umístěna v centrálním sdruženém rozvaděči.
Ve výsledku jsme schopni s přesností + – 0,5°C; + – 1Rh zajistit požadovanou maximální vlhkost do 70% a teplotu vzduchu do 30°C. Řídíme nejen požadovanou teplotu a vlhkost, ale i střídání strojů, signalizaci poruch a dálkové nastavení parametrů zařízení, včetně archivace dat a udržování mírného přetlaku v hale.
Zabezpečili jsme špičkovou studii zahrnující počítačovou simulaci proudění vzduchu, výpočet potřebného větrání a vytápění, analýzu rizikových míst se vznikem rosného bodu, projektovou dokumentaci, harmonogram prací, montáž a dozor na stavbě. Pracovníci ČEZ Mělník nás vyhodnotili jako nejlepšího dodavatele roku.

Parametry instalace:

Produkty z reference

Teplovodní výměník Kalormax Coil

Teplovodní výměník KALORMAX COIL

detail produktu

konzultace a zpracování návrhu zdarma

mám zájem
Copyright 2024 - 4heat s.r.o. | Otevřít nastavení preferencí cookies.
Vyrobil UNIFER UNIFER