EkoDesign od 1. 1. 2018: Sezónní účinnost a emise pro plynové ohřívače vzduchu

Nový rok 2018 přinesl platnost nového EkoDesign, neboli nařízení komise (EU) 2016/2281, s vyššími nároky na ekologii a spotřebu energií. Novým důležitým pojmem a parametrem se stává „Sezónní účinnost“. Velká změna nastává také u emisí oxidů dusíku (Nox). O novém nařízení mnoho malých výrobců a prodejců netuší, proto je potřeba si jako zákazník tyto parametry od nich vyžadovat.

Sezónní energetická účinnost vytápění

EcoDesign ErP 2018/2021
EcoDesign ErP 2018/2021

Sezónní energetická účinnost je v segmentu TZB plynových ohřívačů vzduchu zcela novým pojmem, byť se o něm diskutovalo mnoho let nazpět. Nebavíme se zde o „tradiční“ účinnosti, která vyjadřuje poměr mezi příkonem dodávaným do topidla a výkonem. EkoDesign 2018 a 2021 jde více do hloubky.

Sezónní účinnost můžeme zjednodušeně vysvětlit tak, že měří skutečnou energetickou účinnost zařízení pro vytápění či chlazení po dobu jednoho roku. Oproti starším systémům vytápění a chlazení, sezónní účinnost a každodenní provoz zahrnují kolísání teplot a doby pohotovosti. Odborněji zní definice takto: „…poměr mezi referenční roční potřebou tepla pro vytápění, která se vztahuje k otopnému období a kterou pokrývá ohřívač vzduchu, a roční spotřebou energie na vytápění, v příslušných případech opravený o koeficienty zohledňující regulátor teploty a spotřebu elektrické energie čerpadla (čerpadel) podzemní vody“. Sezónní energetická účinnost je vyjádřená v procentech.

Požadované minimální hodnoty sezónní energetické účinnosti jsou znázorněné v tabulce níže (Tab. 1). Zákazníkům či uživatelům topidel se tak dostává do rukou relevantnější ukazatel pro porovnávání plynových ohřívačů vzduchu, kde můžou mít jistotu, že při dosažené účinnosti jim nebude při maximálních výkonech z komínu stoupat černý dým a zároveň nebude mít vysokou spotřebu plynu. Což v posledních letech byl častý trik některých „garážových“ výrobců, kteří dosáhli úžasné přímé účinnosti za cenu vysokých hodnot NOx, ppm a velké spotřebě plynu.

Tab. 1: Přehled požadovaných hodnot sezónní energetické účinnosti a začátky platnosti nařízení pro plynové ohřívače vzduchu.

 

Platnost od Minimální požadovaná hodnota
1. 1. 2018 72 %
1. 1. 2021 78 %

Emise oxidů dusíku NOx

U plynových ohřívačů vzduchu, tzn. topidlo na plynné palivo s uzavřenou spalovací komorou, jsou z emisních požadavků limitovány pouze emise oxidů dusíku, (značené NOx) které nesmí překročit hodnotu 100 mg/kWh. Od roku 2021 se ale povolená maximální hodnota snižuje na 70 mg/kWh. Vždy vztaženo ke spalnému teplu, což je takové množství tepla, které se uvolní dokonalým spálením jednotkového množství paliva, v bezvodém stavu.

Tab. 2: Přehled maximálních možných hodnot oxidů uhlíku a začátky platnosti nařázení pro plynové ohřívače vzduchu.

 

Platnost od Maximální možná hodnota
1. 1. 2018 100 mg/kWh
1. 1. 2021 70 mg/kWh

 

Závěr a shrnutí

Sezónní účinnost je nový způsob měření skutečné energetické účinnosti technologie vytápění a chlazení zohledňující celý rok provozu. Toto nové opatření poskytuje realističtější indikaci energetické účinnosti a dopadu systému na životní prostředí. Jsou nastaveny jasné parametry, které výrobci zařízení musí dodržet.

Pro velké výrobce a zavedené firmy nejsou tyto hodnoty vůbec žádným problémem, protože splňují výše uvedené parametry již s předstihem – např. plynové ohřívače vzduchu AERMAX LK mají již nyní sezónní energetickou účinnost přes 90 %, NOx 30 – 38 mg/kWh při 17 – 22 ppm. S velkým náskokem a předstihem tak jednotky plní i blížící se EcoDesign 2021.

EcoDesign 2018 a 2021 tedy pro uživatele přináší jasný parametr pro vyhodnocení kvality plynového ohřívače vzduchu. Po uplynutí jednoho roku poskytují sezónní data o účinnosti podrobnější a spolehlivější přehled o spotřebě. Obecně zavedení této normy opět pomůže snížit ekologickou stopu člověka.

Pozn.: celé nařízení můžete nalézt v původním článku s nařízením na našem webu https://4heat.cz/ekodesign-2018-kompletni-zneni/  a nebo na adrese eur-lex.europa.eu.

konzultace a zpracování návrhu zdarma

mám zájem
Copyright 2024 - 4heat s.r.o. | Otevřít nastavení preferencí cookies.
Vyrobil UNIFER UNIFER