VÝVOJ V PLYNOVÝCH OHRIEVAČOCH VZDUCHU AERMAX: BEZ PILOTNÉHO HORÁKA, MENŠIE ROZMERY A PRIPRAVENÉ NA VODÍK

Predstavujeme novú generáciu plynových ohrievačov vzduchu Aermax, ktoré teraz prichádzajú s označením LKN a LRN a prinášajú so sebou množstvo inovácií a vylepšení pre ešte efektívnejšiu a hospodárnejšiu prevádzku. Tieto nové výrobky vychádzajú z osvedčených kondenzačných modelov LK (Aermax Kondensa) a LRP (Aermax Rapid PRO). Obohatili sme ich o množstvo technických inovácií, ktoré posúvajú možnosti vykurovania na úplne novú úroveň.

Apen Group a 4heat – silné spojenie, ktoré trvá už viac ako desať rokov. Vďaka tomu sa spoločne podieľame na vývoji plynových ohrievačov vzduchu. Priamo Apen Group má vlastné R&D oddelenie1 s testovacím laboratóriom, kde pracujú vedeckí a technickí odborníci, ktorí neustále a systematicky skúmajú a experimentujú s cieľom inovovať a zdokonaľovať jednotky Aermax. Každoročne navštevuje toto oddelenie v Taliansku technik zo spoločnosti 4heat a sprostredkúva poznatky a požiadavky z českého a slovenského trhu a od vlastných a spolupracujúcich montážnych a servisných technikov. Táto neustála práca zaručuje, že plynové jednotky Aermax nie sú zastarané a vždy plne vyhovujú najnovším predpisom a normám. Napríklad EcoDesign 2021 sme spĺňali už 5 rokov pred jeho vstupom do platnosti!

Jednou z kľúčových inovácií je zavedenie priameho zapaľovania horáka, ktoré eliminuje potrebu pilotného horáka. Celá zostava využíva spoločnú zapaľovaciu a ionizačnú elektródu. Vďaka použitiu jedinej elektródy na zapaľovanie aj detekciu plameňa sa výrazne znižujú servisné náklady a potreba náhradných dielov, čo zvyšuje komfort používateľov a efektivitu servisných technikov.

Ďalším významným vylepšením je nová Venturiho trubica2, ktorá je teraz vyrobená zo špeciálnej hliníkovej zliatiny vyvinutej priamo výrobcom Apen Group. Táto trubica zabezpečuje optimálne a bezpečné miešanie vzduchu a plynu, čím sa výrazne zvyšuje účinnosť spaľovania, zlepšuje sa účinnosť a zároveň sa zabezpečuje vyššia bezpečnosť. Servisných technikov určite poteší, že prístup k plynovému ventilu je oveľa jednoduchší.

Okrem toho boli jednotky vybavené modernizovanou doskou elektroniky, ktorá zlepšuje celkovú prevádzkovú účinnosť, urýchľuje komunikáciu a ponúka pohodlný konektor na jednoduché napájanie.

Veľkou novinkou je, že nové jednotky AERMAX sú certifikované na prevádzku so zmesou zemného plynu a vodíka do 20 % (Hydrogen Ready, podľa technickej špecifikácie UNI TS 118543). Čo znamená, že sú plne pripravené na budúcnosť a jej výzvy a požiadavky trhu z hľadiska ekológie a udržateľnosti. Zároveň sme ohrievače vzduchu navrhli s ohľadom na špecifické vlastnosti vodíka a s bezpečnostnými prvkami, ktoré minimalizujú riziko nehôd alebo úniku. Ako už toľkokrát v minulosti, sme pripravení na predpisy a pravidlá, ktoré ešte len prídu.

Okrem technických inovácií sa môžeme tešiť aj na menšie rozmery a nižšiu hmotnosť jednotiek, ktoré ponúkajú úsporu miesta a zníženie nákladov na prepravu pri zachovaní vysokého výkonu. Pre servisných a inštalačných technikov to znamená aj podstatne jednoduchšiu manipuláciu so zariadením, najmä pri inštalácii.

Pozrite si priložené video, v ktorom nájdete grafické porovnanie existujúcej jednotky LK a novej LKN – rozdiel je naozaj viditeľný na prvý pohľad. To všetko, samozrejme, pri zachovaní vysokej kvality a spoľahlivosti, na ktorú sú používatelia Aermaxu zvyknutí.

Nové modely LKN a LRN, medzi ktoré patria LKN020, LKN035 a LRN018, LRN028, LRN035, LRN045, prinášajú to najlepšie riešenie na vykurovanie vášho priestoru s maximálnou účinnosťou a minimalizáciou prevádzkových nákladov. Oba modely, LKN a LRN, sú už dostupné na trhu.

Pridajte sa k nám v novej ére vykurovania s výrobkami Aermax a užite si nielen komfort a úspory, ale aj vynikajúci výkon na špičkovej technologickej úrovni.

Potrebujete zlepšiť tepelnú pohodu vo vašej hale? Alebo vymeniť vaše staré žlté jednotky AERMAX AE? Kontaktujte nás, nezáväzne s vami prejdeme vašu halu alebo projekt a navrhneme riešenie.

Ste servisná alebo montážna organizácia a zaoberáte sa vykurovaním hál? Nemusí to byť pravidelne, stačia aj príležitostné projekty. Ak áno, radi vám pomôžeme s návrhom (vrátane prípravy projektovej dokumentácie). Kontaktujte nás prostredníctvom formulára nižšie, priamo na číslo +420 903 786 400 alebo na vytapeni@4heat.cz a získajte pre seba zaujímavé obchodné podmienky a výhodnejšie ceny.

  Meno:
  Telefón: E-mail:
  1. R&D department – z anglického Research and Development, slovensky „Výskum a vývoj“. Táto činnosť sa zameriava na systematický výskum a experimentovanie s cieľom inovovať, zlepšovať a vyvíjať nové výrobky, technológie alebo procesy. Výskum a vývoj je kľúčom k posúvaniu hraníc poznania a technológií a umožňuje spoločnostiam zostať konkurencieschopnými a inovatívnymi na trhu. ↩︎
  2. Venturiho trubica je zariadenie používané na meranie prietoku kvapaliny alebo plynu v potrubí. Princíp činnosti Venturiho trubice spočíva v zmene tlaku a rýchlosti prúdenia kvapaliny alebo plynu pri jeho prechode zúženou časťou trubice. Princíp činnosti je založený na Bernoulliho rovnici, ktorá hovorí, že pri jednosmernom prúdení kvapaliny alebo plynu zostáva súčet kinetickej energie, tlakovej energie a potenciálnej energie konštantný.
   V plynových ohrievačoch vzduchu plynový ventil riadi prietok plynu do Venturiho trubice. Keď je plynový ventil otvorený, plyn prúdi do rozšírenej časti Venturiho trubice. V tejto časti sa zníži rýchlosť plynu a zvýši sa tlak. Plyn potom vstupuje do zúženej časti, kde sa rýchlosť zvyšuje a tlak znižuje. Tento proces vytvára podtlak, ktorý zabezpečuje, že plyn súčasne nasáva vzduch do spaľovanej zmesi plynu a vzduchu. Tento proces umožňuje účinnú a presnú reguláciu prietoku plynu, a tým aj reguláciu teploty ohrievaného vzduchu. ↩︎
  3. Norma stanovuje bezpečnostné požiadavky na plynové spotrebiče, ktoré pracujú so zemným plynom, skvapalneným ropným plynom (LPG) a zmesami plynu a vzduchu a sú vybavené funkciou automatického nastavenia na hodnoty tlaku plynu. Obsahuje špecifikácie skúšok, ktorým sa tieto spotrebiče musia podrobiť, ako aj požiadavky na ich označenie, aby sa zabezpečilo, že sú bezpečné na používanie. ↩︎

  konzultácie a spracovanie návrhu zadarmo

  mám záujem
  Copyright 2024 - 4heat s.r.o. | Otevřít nastavení preferencí cookies.
  Vyrobil UNIFER UNIFER