Uvedenie do prevádzky

ZVOĽTE TYP SERVISNÉ PRÁCE

OBJEDNÁVATEĽ
IČO: Názov firmy: Kontaktná osoba: Adresa pre zaslanie dokumentov (pokiaľ sa líši od adresy sídla firmy):
Telefón: E-mail: Fakturačný e-mail: Číslo zákazky:
KONTAKTNÁ OSOBA NA MIESTE VYKONÁVANIE SERVISNEJ PREHLIADKY

Vyplňte iba, ak sa osoba líši od objednávateľa.

Meno a priezvisko
Telefón
Prevádzkovateľ a miesto uvedenia do prevádzky

Údaje prevádzkovateľa sú nutné pre vystavenie protokolov uvedenie do prevádzky. Ak je nevyplníte teraz, bude Vás kontaktovať operátor servise pár dní pred uvádzaním do prevádzky pre doplnenie informácií.

IČO prevádzkovateľa Adresa objektu miesta uvedenia do prevádzky: Miesto, kde je zariadenie prevádzkované (napr. Hala B1) Druh plynu
Názov firmy a sídlo prevádzkovateľa Typy a počty zariadení Požadovaný termín uvedenia do prevádzky
(pozor - v Internet Exploreri je nutné zachovať formát RRRR-MM-DD)
Je zaistený prístup k zariadeniam? (rebrík, lešenie, plošina,...)

konzultácie a spracovanie návrhu zadarmo

mám záujem
Copyright 2024 - 4heat s.r.o. | Otevřít nastavení preferencí cookies.
Vyrobil UNIFER UNIFER