Servisný zásah

zvoľte typ servisné práce

Objednávateľ

IČO:
Názov firmy:
Kontaktná osoba:

Telefón:
E-mail:
Fakturačný e-mail

Prevádzkovateľ a miesto servisného zásahu

Údaje prevádzkovateľa sú nutné pre vystavenie protokolov o servise.

Presná adresa umiestnenia zariadení (vr. označenie haly a podobne)Názov a typ zariadenia (kódované označenie napr. x664004Diagnostikovaná závada (platí len v prípade, že je zariadenie vybavené vnútornou autodiagnostikou)

Popis poruchy (ako sa zariadenie chová)
Je zaistený prístup k zariadeniam? (rebrík, lešenie, plošina,...)

konzultácie a spracovanie návrhu zadarmo

mám záujem
Copyright 2023 - 4heat s.r.o.
Vyrobil UNIFER UNIFER